Putevi Srbije - Uništena saobraćajna signalizacija na petlji Kovilovo, šteta pet miliona dinara

JP Putevi Srbije obaveštavaju da je na deonici puta od petlje Kovilovo do raskrsnice za Padinsku Skelu oštećena vertikalna saobraćajna signalizacija u vrednosti od skoro pet miliona dinara

    foto: JP PUTEVI SRBIJE
    Podeli
Oštećeno je ukupno 63 saobraćajna znaka, trouglastih 12, kružnih 35, kvadratnih 6 i pravougaonih 10 kao i 22 table za vođenje i upućivanje saobraćaja. Godišnja vrednost ukradenih, oštećenih i uništenih saobraćajnih znakova, putokaznih tabli, smerokaza i ostale saobraćajne signalizacije i opreme iznosi preko 140 miliona dinara odnosno više od milion evra na teritoriji cele Republike Srbije.


Uz prosečnu vrednost saobraćajnog znaka odnosno table na godišnjem nivou ukrade se više hiljada saobraćajnih znakova i putokaznih tabli. Ako uzmemo u obzir da cena presvlačenja jedan kilometar puta u proseku košta oko 12 miliona dinara, možemo zaključiti da bismo godišnje mogli da rehabilitujemo 12 kilometara puta za iznos utrošenih sredstava za ukradenu i oštećenu saobraćajnu signalizaciju, navode u Putevima Srbije.


-Naglašavamo da krađa, uklanjanje ili oštećenje saobraćajne signalizacije i opreme smanjuje bezbednost i direktno ugrožava živote učesnika u saobraćaju, i kazne za takva krivična dela bi trebalo da budu oštrije! Putevi, saobraćajna signalizacija i oprema su javno dobro. Javno dobro je imovina svih građana i razlog više da svi zajedno aktivno učestvujemo na čuvanju zajedničke imovine. JP Putevi Srbije apeluju da se sve nadležne institucije, mediji i sami građani uključe u akciju koja bi pomogla da se sačuvaju materijalna sredstva uložena u izgradnju i održavanje puteva Republike Srbije sa ciljem da se obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja - kažu u JP Putevi Srbije.

Komentari(0)

sortiraj