Pojedina slova lete sa registarskih tablica

Sedam slova sa saobraćajnih tablica koje su ime i prezime svakog automobila biće uskoro uklonjene
Registarske tablice će biti ubuduće bez slova Č, Ć, Š, Ž, Đ, kao i Y i W, a slovo X će i dalje ostati na tablicama automobila.

- Odredbe člana 5, 7, 8 ,9 i 10 Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, kojima je propisano da registarske tablice u slovnom delu registarske oznake sadrže sva slova latiničnog pisma srpskog jezika osim slova Č, Ć, Š, Ž i Đ i latiničnih slova Y i W odnosi se na registarske tablice koje se izdaju za putnička vozila, teške četvorocikle, trolejbuse, autobuse, teretna vozila, priključna vozila, motokultivatore, traktore i radne mašine, kao i priključna vozila za traktor - navode iz MUP-a i napominju da se ova odluka o slovnom delu ne odnosi na oznake registarskih područja, odnosno grada u kome je registrovano vozilo.
Navedena izmena znači da će se ubuduće za ove vrste vozila izrađivati i izdavati registarske tablice koje u registarskoj oznaci ne sadrže navedena slova.

Registarske tablice koje su izdate do dana stupanja na snagu Pravilnika, a čija registarska oznaka sadrži slova latiničnog pisma srpskog jezika Č, Ć, Š, Ž i Đ, ili latinična slova Y i W, važiće do isteka roka za zamenu tablica utvrđenog propisom po kome su izdate. Iz novog pravilnika, objavljenom u Službenom glasniku 21. jula 2017. godine, nije izuzeto slovo X, koje će se i dalje nalaziti na novim tablicama. Izmenjen je i čan 29, gde se umesto reči sedam nalazi devet, pa se pravo korišćenja izabranih znakova na registraskim tablicama od dana izdavanja produžilo za dve godine.

Komentari(0)

sortiraj