JP Putevi Srbije - Predstavljeni novi sistemi za naplatu putarine

Italijanske kompanije Aiscat Servizi i Autostrade Tech predstavile nove sisteme za naplatu putarine u prostorijama JP Putevi Srbije

    foto: JP PUTEVI SRBIJE
    Podeli
Usluge i servise u putnom inženjerstvu, transportnoj ekonomiji i sistemu naplate putarine, prezentovala je italijanska kompanija Aiscat Servizi sa poslovnim partnerom Autostrade Tech, izdvojenom kompanijom Holdinga Atlantia Group, u prostorijama JP Putevi Srbije.

Nakon desetogodišnjeg praćenja iskustava evropskih zemalja u primeni satelitskog sistema naplate putarine, konsultanska inženjerska kompanija Aiscat Servizi, kao podružnica italijanske asocijacije koncesionih kompanija za autoputeve i tunele Aiscat, razvila je stručna i praktična znanja o Inteligentnim transportnim sistemima (ITS), u upravljanju putnom mrežom, naplati putarine i bezbednosti u saobraćaju.

-Prednosti satelitskog sistema naplate putarine su precizan monitoring i nadglednje kretanja vozila, ne samo na nacionalnim putevima, već i kroz više država koje su kao nacionalni operateri uključeni u taj sistem naplate korišćenja puteva - rekao je menadžer za poslovni razvoj kompanije Autostrade Tech Paolo Guarnieri.

U praksi se kao najbolje rešenje za izbor sistema za naplatu putarine pokazala kombinacija i dopunjavanje tradicionalnog sistema satelitskim.

-U Republici Srbiji koristi se sistem naplate putarine na više saobraćajnih traka koji omogućava slobodan prolaz i prohodnost. Satelitski sistema naplate putarine je kompatabilan i komplementaran različitim vrstama sistema i različitim vrstama vozila, a sve u skladu sa standardima Evropske Unije - objasnio je Francesco Bandinelli, direktor kompanije Autostrade Tech.

Ekstenzivni sistem naplate putarine putem satelita posebno je koristan za teretna vozila, jer omogućava određivanje najpogodnije trase njihovog kretanja, čime bi se kontrolisalo i zagađenje životne sredine. Kroz naplatu za korišćenje puteva, teretna vozila bi, osim za održavanje, plaćala i za zagađenje.

Kontrola sistema za naplatu puterine vrši se u saradnji sa saobraćajnom policijom. Globalni sistem satelitske navigacije (GNSS) pomoću GPRS uređaja koji se postavlja u vozila, omogućava saobraćajnoj policiji da pomoću identifikacije registarskih tablica neprekidno prati protok saobraćaja.

-JP Putevi Srbije, kao lokalni nacionalni operater u mreži evropskih operatera, može imati potpuni autoritet u komunikaciji sa krajnjim korisnikom koji će moći da bira od koga će iznajmiti opremu. Bitno je da odnos nacionalnog sa evropskim sistemom operatera bude zasnovan na profesionalnim standardima - naglasio je direktor kompanije Aiscat Servizi Massimo Schintu.

Pomoćnik direktora JP Putevi Srbije Slavoljub Tubić zahvalio se italijanskim kolegama i rekao da su izneseni predlozi značajni, jer se poslednjih godinu dana u okviru Projekta Svetske banke pristupilo reorganizaciji Preduzeća, koja obuhvata i naplatu putarine.

-Posebno se razmatra naplata putarine na magistralnim putevima koje vozači kamiona koriste da bi izbegli plaćanje putarine na autoputevima. Predlozi svakako zahtevaju dodatne studije ne samo Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, već i drugih ministarstava, posebno finansija, kao i u okviru našeg preduzeća, koje bi konkretno pokazale da li bi primena takvog sistema za naplatu putarine bila benefit ili dodatni namet za transportni sector - zaključio je Tubić.

Komentari(0)

sortiraj