AMSS - Počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača

Započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije

    foto: AMSS
    Podeli
Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, ovlastila je AMSS za poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozače.

Svi vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanjem sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, s tim da se određeni vozači izuzimaju od procesa sertifikacije. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika nema rok važenja.

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument i podaci su dvojezični, na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku, i kao lični dokument glasi na ime vozača.
Uz Zahtev za izdavanje sertifikata i kvalifikacione kartice potrebno je priložiti:

-Fotokopiju ili ispis lične karte vozača, originalni dokument na uvid

-Fotokopiju vozačke dozvole vozača, originalni dokument na uvid

-Fotografiju vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci

-Dokaze o izvršenim uplatama

Zahtev za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača podnosi vozač lično, u jednoj od ovlašćenih AMSS ekspozitura, u kojima se može odmah izvršiti i plaćanje predviđenih naknada za karticu i sertifikat.

Komentari(0)

sortiraj